Οι νέες ιδιόκτητες εγκαταστάσεις της εταιρείας λειτούργησαν για πρώτη φορά το 2015.

H καλυμμένη επιφάνεια της μονάδας είναι συνολικά 680.00 τ.μ και είναι εγκατεστημένη σε γήπεδο 8.000 τ.μ. .

Το κτίριο αποτελείται από διαλογητήριο και ψυκτικούς θαλάμους εμβαδού 600,00 τμ, χώρους γραφείων και προσωπικού εμβαδού 40.00 τ.μ. και υπόστεγο χώρο εμβαδού 40.00 τ.μ.. 

Το μεγαλύτερο πλεονέκτημα βρίσκεται στο γεγονός ότι οι εγκαταστάσεις βρίσκονται σε μικρή ακτίνα από την παραγωγή όλων των προϊόντων. Η γρήγορη μεταφορά των φρούτων στις εγκαταστάσεις σε συνδυασμό με τις σύγχρονες μεθόδους συντήρησης και τυποποίησης αποτελεί την εγγύηση για την ποιότητα των φρούτων που θα διατεθούν.