Συσκευασία:

Ξύλινο 4kg

Πλαστικό κιβώτιο 10kg

 

ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΝΕΚΤΑΡΙΝΙΑ

Big Top, Big Bang, Red Gold, Orion