JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC
Cherries         cherry cherry cherry          
Peaches           peach peach peach peach peach    
Nectarines           nectarine nectarine nectarine nectarine      
Plums             plum plum plum plum plum  
Apricots             apricot apricot        
Apples apple apple               apple apple apple
Chestnuts                   chestnut chestnut chestnut
Quinces                   quince quince quince